Stinas kamp!


Benmärgsprov

2016-12-07

Benmärgsprovet som togs den 7 december innehöll inga cancerceller!

Benmärgsprov

2016-09-10

Benmärgsprovet som togs den 10 september innehöll inga cancerceller!

Diabetes

2016-08-01

Vid en rutinkontroll upptäcker man att Stina har högt blodsocker. Troligtvis beror det höga blodsockret på kortisonbehandlingen i kombination med sviter från bukspottkörtelinflammationen som Stina drabbades av i januari. Stina får lära sig att sticka sig själv i fingret för blodsockermätning och att ta insulinsprutor.

GVH i mage och lungor

2016-06-27

Två veckor efter avslutad GVH-behandling börjar magen krångla. Vi märker också att Stinas andning förändras. Läkarna konstaterar att hon fått GVH på lungor och i magen. Kortisonbehandling påbörjas.

Benmärgsprov

2016-06-16

Enligt sjuksköterskan som lämnade provsvaret per telefon så jublade läkaren över resultatet. Ingen cancer och en bra benmärg!

GVH-behandling avslutas

2016-06-12

GVH-behandlingen har gett önskad effekt och kortisonet sätts ut. Nu hoppas vi att lung-GVH inte kommer tillbaka!

GVH-behandling

2016-04-22

Efter en dryg vecka med dålig syresättning misstänks lung-GVH ligga bakom och GVH-behandling (Graft Versus Host Disease) sätts in.

Tagning!

2016-03-21

Den nya benmärgen tar sig och för första gången kan vita blodkroppar mätas i blodprovet.

Transplantationen

2016-03-10

Efter en veckas förberedande behandling får Stina den nya benmärgen. Transplantationen görs som en vanlig blodtransfusion. Donationen görs i Tyskland.

Benmärgsprov

2016-02-29

Innan inskrivning för transplantation tas ett nytt benmärgsprov. Resultatet är mycket bra, mindre än 0,01%.

Extra blockbehandling

2016-02-03

Eftersom transplantationen skjutits fram genomförs ett extra block med cellgifter. Behandlingen är ett modifierat C-block där man tagit bort de cellgifter som Stina fått biverkningar av.

Benmärgsprov

2016-01-27

Benmärgsprovet som togs den 27/1 visar på 0,01% kvarvarande cancer.

Rörelseförmåga kommer tillbaka

2016-01-20

Stinas rörelseförmåga i vänster sida kommer tillbaka succesivt. Finmotoriken och styrkan är fortfarande nedsatt.

Stina vaknar

2016-01-18

Stina väcks och kan andas på egen hand. Hon har kraftigt nedsatt rörelseförmåga i höger sida.

Intensivvård

2016-01-15

Stina blir okontaktbar och får störd/sporadisk andning. Hon förs till intensivvårdsavdelningen där hon sövs ner och läggs i respirator. Röntgen visar att hon har hjärnsvullnader. Hjärnsvullnaderna är en biverkning av ett cellgift (Metotrexat).

Inflammation i bukspottskörteln

2016-01-13

Stina har mycket högt blodsocker (34). Läkarna konstaterar att hon fått en inflammation på bukspottskörteln som en biverkning av ett cellgift (PEG Asparaginase).

Block B påbörjas

2015-12-28

Block B påbörjas. Detta är det sista planerade blocket innan transplantationen som preliminärt ska påbörjas 28/1.

Infektion i magen

2015-12-02

När de vita blodkropparna sjönk efter block C kom en besvärlig infektion i magen vid gastrostomin. Stina led under drygt tre veckor av mycket svåra smärtor.

Block C påbörjas

2015-11-25

Eftersom Stina fick en gastrostomi inopererad 23/11 så genomförs block C istället för block B.

Cancern tillbaka

2015-11-23

Inför start av nytt behandlingsblock togs ett benmärgsprov. Det visade på 0,25% kvarvarande cancer.

Extra benmärgsprov

2015-11-16

På grund av den höga andelen kvarvarande leukemi dag 29 görs ett extra benmärgsprov en vecka efter avslutat A-block. Planen är att om Stinas kvarvarande leukemi fortfarande är mycket hög påbörja nästa block även om Stina inte är redo för det. Till vår stora glädje visar provet endast 0,1%!

Högriskbehandling påbörjas

2015-10-30

Block A i högriskprotokollet påbörjas. Det är mycket tufft med cellgifter sex dagar i sträck.

Benmärgsprov dag 29

2015-10-29

Om Stina skulle fortsätta enligt “Normalrisk” behövde provet visa <0,1% kvarvarande cancer. Det var hela 40%! Katastrof! Stina flyttades till “Högrisk” och transplantation började planeras.

Benmärgsprov dag 15!

2015-10-15

Benmärgsprovet visar förvånansvärt hög andel kvarvarande cancer, hela 70%.

Diagnos

2015-10-01

På Akademiska Sjukhuset i Uppsala togs benmärgsprov. Vi fick veta att Stina hade ALL (Akut Lymfatisk Leukemi).

Behandlingsstart

2015-10-01

Behandlingen påbörjades enligt “Normalrisk”. Den var planerad att pågå i två och ett halvt år. Vi fick veta att de allra flesta cancercellerna skulle dö redan under de första dagarnas behandling.

Insjuknandet

2015-09-28

Måndagen den 28 september blev hon akut sjuk. Hon tappade kontrollen över ena sidan av kroppen och hon såg inte riktigt. På akuten konstaterade de att hon hade ett hb på 35. Senare på kvällen fick vi veta att hon hade leukemi.