Transplantationen


Announcement Date: 2016-03-10

Efter en veckas förberedande behandling får Stina den nya benmärgen. Transplantationen görs som en vanlig blodtransfusion. Donationen görs i Tyskland.