Stina vaknar


Announcement Date: 2016-01-18

Stina väcks och kan andas på egen hand. Hon har kraftigt nedsatt rörelseförmåga i höger sida.