Rörelseförmåga kommer tillbaka


Announcement Date: 2016-01-20

Stinas rörelseförmåga i vänster sida kommer tillbaka succesivt. Finmotoriken och styrkan är fortfarande nedsatt.