Högriskbehandling påbörjas


Announcement Date: 2015-10-30

Block A i högriskprotokollet påbörjas. Det är mycket tufft med cellgifter sex dagar i sträck.