Extra blockbehandling


Announcement Date: 2016-02-03

Eftersom transplantationen skjutits fram genomförs ett extra block med cellgifter. Behandlingen är ett modifierat C-block där man tagit bort de cellgifter som Stina fått biverkningar av.