Extra benmärgsprov


Announcement Date: 2015-11-16

På grund av den höga andelen kvarvarande leukemi dag 29 görs ett extra benmärgsprov en vecka efter avslutat A-block. Planen är att om Stinas kvarvarande leukemi fortfarande är mycket hög påbörja nästa block även om Stina inte är redo för det. Till vår stora glädje visar provet endast 0,1%!