Block C påbörjas


Announcement Date: 2015-11-25

Eftersom Stina fick en gastrostomi inopererad 23/11 så genomförs block C istället för block B.