Block B påbörjas


Announcement Date: 2015-12-28

Block B påbörjas. Detta är det sista planerade blocket innan transplantationen som preliminärt ska påbörjas 28/1.