Diagnos


Announcement Date: 2015-10-01

På Akademiska Sjukhuset i Uppsala togs benmärgsprov. Vi fick veta att Stina hade ALL (Akut Lymfatisk Leukemi).